poprzednie zamknij następne
Opieka i rehabilitacja
Wszyscy mieszkańcy naszego Domu są osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami i stopniami niepełnoprawności fizycznej i intelektualnej, wymagającymi czynnej i kompleksowej rehabilitacji. W oparciu o sieciowy model rehabilitacji oparty na współpracy wielu specjalistów (psychologa, pedagoga, ortopedy, rehabilitanta, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego) zapewniamy im pełen zakres zajęć usprawniających – od podstawowej rehabilitacji leczniczej i społecznej, którą objęci są wszyscy mieszkańcy naszego Domu aż do rehabilitacji zawodowej, której ostatnim etapem jest zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Nasi mieszkańcy wymagają ciągłej rehabilitacji, dlatego też prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych jest dla nas szczególnym obowiązkiem. Rehabilitacja jest dostosowana do stopnia niepełnosprawności intelektualnej oraz rodzaju i stopnia schorzenia narządu ruchu.
Rodzaj wykonywanych ćwiczeń leczniczych oraz zabiegów jest określony zleceniem lekarskim. Należą do nich:
 • ćwiczenia dzienne
 • prowadzone ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia w wodzie
 • ćwiczenia ogólno – rozwojowe
 • ćwiczenia korekcji wad podstawy
Prowadzone są także zabiegi z zakresu hydroterapii oraz masażu. Organizowane są wyjścia na basen oraz na salę gimnastyczną, gdzie odbywają się gry zespołowe, zabawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przeprowadzone zajęcia mają wpływ na:
 • zwiększenie ogólnej wydolności fizycznej
 • zmniejszenie masy ciała w przypadku osób otyłych
 • nauczenie prawidłowego oddychania
 • poprawę kondycji ruchowej
 • wzmacnianie grup mięśniowych, które uległy znacznemu osłabieniu
 • obniżenie napięcia mięśni napiętych w sposób wzmożony
 • zwiększenie podstawowej przemiany materii
 • zapobieganie pogłębianiu się przykurczów stawowych
 • nauczenie prawidłowych wzorców ruchowych
 • korekcja postawy
 • przerwanie błędnego koła bólu
 • zmniejszenie spastyczności mięśni
 • poprawę lokomocji


2009-02-24 12:37:28 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Współpracujemy