poprzednie zamknij następne
Pracownia artystyczna
Ważnym rodzajem terapii są zajęcia kulturalno – oświatowe i rekreacyjne. Zaliczamy do nich wycieczki, spacery, pielgrzymki, zabawy taneczne, wyjazdy na turnusy, czy wycieczki do kina. Nasi mieszkańcy uczestniczą również w zawodach sportowych, biorą udział w przedstawieniach, które z pomocą opiekunów przygotowują. Wszystkie te zajęcia odbywają się w ramach pracowni artystycznej, pozwalają one na rozwijanie własnych zainteresowań i poprawę kreatywności.
Kompetencje rozwijane podczas zajęć w pracowni artystycznej:
Kompetencje kierunkowe
 • rozwijanie zainteresowań
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • rozwijanie cierpliwości
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności szkolnych
Kompetencje działania
 • umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za wykonane zadanie
 • umiejętność zachowania konsekwencji w działaniu
 • umiejętność dostosowania się do zmian w otoczeniu
Kompetencje komunikacyjne
 • umiejętność wysławiania się (język werbalny i niewerbalny)
 • umiejętność tworzenia prawidłowych zadań
 • umiejętność konstruowania wypowiedzi adekwatnych do sytuacji
 • umiejętność rozumienia instrukcji słownych
 • umiejętność słuchania innych
 • umiejętność zadawania pytań
Celem naszych działań jest kształtowanie twórczego podejścia do realizacji powierzonych zadań. Pragniemy u naszych uczestników wyrobić płynność myślenia, jak i zaszczepienie w nich poczucie bycia sprawcą.


2009-03-19 17:41:20 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Współpracujemy